KANALIZASİYA SİSTEMLƏRİN TƏMİZLƏNMƏSİ

 

 

 

 

 
Yağ tutucuların təmizlənməsi və baxımı, son dərəcə zəruri olması ilə bərabər, çox çirkli və bahalı bir işdir; amma “CleanerGroup” ilə belə olmaq zəriruyyəti ortadan qalxır. Bir çox restoran borularını və yağ tutucularını təmizləmək üçün adi məhsullardan istifadə olunur.

Restoranlar daha çox yüksək qələvi olan kimyəvi yağ həlledicilər, həlledici əsaslı və ya ikisini birdən istifadə edir. Bu kimyəvilərin FOG-u ( Heyvan mənşəli yağ,  bitki yağı, gres) aşağı tərəfə hərəkətə gətirməsi, yağ tutucunun məqsədi üçün maneə yaradır. Bir çox bələdiyyə kimyəvilərin bu məqsədlər üçün istifadəsinə icazə vermir.

“CleanerGroup” yağların aşağıya axma səbəbini yaratmadan, yağ tutucuları təmizləyir. “CleanerGroup”, tamamilə təbii, xüsusi ilə yağ tutucunun profilaktikası, təmizlənməsi üçün formule edilmiş kimyəvi olmayan mikroorqanizm həllidir. Canlı mikroorqanizmlər aşağı oksigen mahiyyətində iş görməsi için formule edilmişdir və təsirli bir  şəkildə FOG’u ( heyvan mənşəli yağ, bitki yağı, gres) parçalar və xətt tıxaclarını və yağ tutucu içindəki dib və səthi qatılıqları aradan qaldırır.

“CleanerGroup” ilə ən aşağı xətdə daha təmiz, daha sürətli və optimal nailiyyətini təmin edən yağ tutucu sisteminə sahib olacaqsınız.

“CleanerGroup”, yağ tutucunun daxilinə birbaşa tətbiq edilə bilər və ya tıxacların qarşısını almaq  və qoxunu aradan qaldırmaq üçün əvvəlcədən su tökülərək borulara və  kanal xətlərinə qarışdırılır.

Tətbiqetmə
Yağ Tutucular / Borular / Septik çən / Əlüzyuyan / Yer xərcləri / Kanal xətləri

Faydalar
Aşağı xətt tıxanıqlığını parçalayır.
Boruları açıq saxlayır, axma nizamını təmin edir.
Solidol yığılmasının qarşısını alır.
Yağ tutucu ve borulardakı yağ yığılmasını söküb başqa bir yere daşımır
BOİ ve KOİ-ni azaldır.
Yağ tutucu nasoslanmasını azaldır.
Yağ tutucu və kanal xətti qoxusunu yox edir.

Əllə, ya da dozalara ayırma nasosu ilə tətbiq oluna bilən  profilaktikası